Lượt xem: 11558

Sau khi đã xác định những thành tố Marketing, sale, Delivery, Financial và Operation trong doanh nghiệp, chúng ta sẽ có những khái niệm khác nữa đó là đỏ, vàng và xanh.

Đỏ, vàng và xanh cũng có nghĩa là traffic.

Chúng ta sẽ dùng ba loại đèn giao thông này để xem xét toàn bộ hệ thống của chúng ta đang gặp những vấn đề gì.

Hãy để tôi định nghĩa rõ ràng hơn cho bạn về những loại đèn này:

  • Đèn đỏ có nghĩa là khi bạn thiết lập hệ thống thì bạn phải dùng rất nhiều sức người, đặc biệt là những người mới khởi nghiệp thì càng cần đến rất nhiều sức người để vận hành doanh nghiệp.
  • Đèn vàng có nghĩa là bạn vừa dùng sức người và bạn cũng đã phần nào sử dụng đòn bẩy, hay tôi gọi là 50:50.
  • Còn đèn xanh có nghĩa là chúng ta không cần sử dụng quá nhiều sức lực nhưng hệ thống vẫn được vận hành một cách trơn tru.

Như vậy, bạn có thể bắt đầu làm được một việc, đó chính là biến doanh nghiệp của bạn trở thành một công ty tự quản trị và phát triển, đây chính là điều chúng ta đang hướng tới.

Tôi sẽ chia sẻ cho bạn biết chính xác cách xác định vấn đề hệ thống dựa trên những loại đèn này. Bây giờ chúng ta lấy giấy bút ra, vẽ bảng liệt kê 5 thành tố và làm như sau:

  • Khi liên hệ đến Marketing thì chúng ta có thể xem khách hàng tiềm năng có về với hệ thống của chúng ta một cách liên tục hay không, hay phải có mặt bạn thì mới về? Nếu nó là đỏ thì bạn sẽ điền đỏ.
  • Tiếp theo nữa là vấn đề sale, nếu như có bạn hay không có bạn thì hệ thống vẫn có thể tạo ra sale thì bạn có thể điền vàng vào đây, đấy là 50:50.
  • Còn về Delivery, ví dụ như có những chương trình phải có mặt tôi thì việc đấy mới vận hành được, vì vậy tôi sẽ chọn màu đỏ, bởi vì tôi không có đòn bẩy trong việc này.
  • Operation có nghĩa là việc điều hành của bạn có diễn ra trơn tru chưa, hay bạn cần phải có mặt, bạn đã có quy trình, có biểu mẫu hay chưa? Nếu chưa có thì bạn có thể ghi màu đỏ, nếu có rồi hoặc chưa đầy đủ thì bạn có thể ghi vàng vào đây, giả sử vậy.

Khi bạn nhìn vào bảng này thì có nghĩa là bạn cần phải biến vàng thành xanh, biến đỏ thành vàng và biến vàng thành xanh, tương tự như vậy bạn sẽ biết được điều gì bạn cần phải làm trong doanh nghiệp của mình.

Cách thức này sẽ cho bạn biết chính xác phần nào bạn cần phải làm và hệ thống nào bạn cần phải tập trung vào, thứ tự ưu tiên của nó là gì. Đây là một trong những việc rất quan trọng mà bạn cần phải làm thường xuyên và liên tục.

Print version

 
Comments

Sender

Nội dung